รับจด อย. กาแฟทุกสูตร & ดำเนินเอกสารทุกขั้นตอน จนกว่าจะได้ กาแฟในชื่อ แบรนด์ของคุณ

เพียงแค่แจ้งข้อมูลสำคัญเหล่านี้เท่านั้น

 • ที่ต้องการ 5 ชื่อขึ้นไป เพื่อสำรองหากชื่อที่ท่านต้องการ อาจไม่ผ่าน
 • เราดำเนินการเเจ้งเจ้าหน้าที่ อย. ตรวจสอบชื่อ รู้ผลภายใน 1-2 วัน (ปกติไม่เกิน 24 ชม.)
 • พร้อมจดแจ้งชื่อ แบรนด์กาแฟที่คุณต้องการนั้นๆ

สูตรกาแฟที่มีความแต่งต่าง หรือมีวัตถุดิบพิเศษมาก อาจมีความล่าช้าในการนำเข้า แล็บวิจัย เพื่อตรวจสอบข้อมูล เสนอจดแจ้ง อย. โรงงานมีบริการเพิ่มเติมดังนี้

 • ช่วยดำเนินการตรวจวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบใน สูตรกาแฟของคุณ
 • มีวัตถุดิบบางส่วนที่โรงงานได้เตรียมไว้ให้ท่าน ซึ่งผ่านการตรวจสอบเเล้ว ทำให้จด อย. ได้อย่างรวดเร็วขึ้น หลายเท่า
 • ทุกขั้นตอนทาง Py Inter พร้อมดำเนินการให้ท่านจนสินค้าพร้อมจำหน่าย

ใช้จดเเจ้งว่าแบรนด์กาแฟ ชื่อนั้นๆ เป็นของ คุณ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ขั้นตอนที่เหลือ เราจัดการให้ทั้งหมด

การดำเนินการขอใบอนุญาติเปิดโรงงาน และการตรวจสอบคุณภาพโรงงาน วัตถุดิบ ทุกสูตรที่ใช้ผลิตกาแฟ Py Inter มีพร้อมให้คุณจดชื่อแบรนด์ได้ทันที ไม่ต้องยุ่งยาก และเสียเวลา

เอกสารที่คุณต้องมี เพื่อจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปทุกสูตร
1. การจดทะเบียน สถานที่ผลิต / ผู้ประกอบการ (เราดำเนินการให้)
1.1 หนังสือคำขอจดทะเบียน
1.2 สำเนาบัตรประชาชน
1.3 ทะเบียนพานิชย์นิติบุคคล
1.4 สำเนา ภพ.20
1.5 สถานที่/โรงงาน ที่ผลิตที่ต้องผ่านมาตรฐานการผลิต

Py Inter จัดการให้คุณทุกขั้นตอน สบายใจได้

แนวทางการทำฉลาก / ตั้งชื่อให้ผ่าน อย.

3 สิ่งที่ต้องทำตาม หากอยากผ่าน อย. อย่างรวดเร็ว

 1. ข้อมูลต้องไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงผู้บริโภค ให้เกิดความหลงเชื่อ
 2. ไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
 3. ฉลากที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ต้องแสดงข้อความเป็น ภาษาไทย (ภาษาแม่ของประเทศนั้นๆ) และอาจมีภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอื่นได้

ข้อกำหนด ข้อความที่ปรากฏ บนฉลาก (อย่างน้อย) ตามประกาศ (ฉบับที่ 194) พศ.2543 และ (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545

 • ชื่ออาหาร
 • ปริมาณสุทธิ
 • วันผลิต / หมดอายุ / ควรบริโภคก่อน
 • ชื่อ-ที่ตั้งสถานที่ผลิต / นำเข้า
 • สูตรส่วนประกอบ
 • เลขสารระบบอาหาร (เลขจดทะเบียน อย.)

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใส่ข้อมูลเพิ่เติมลงบนฉลาก

 • คำแนะนำการเก็บรักษา
 • คำเตือน
 • วิธีรับประทาน
 • ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
 • ใช้วัตถุกันเสีย (ถ้ามี)
 • แต่งกลิ่นรส (ถ้ามี)
 • เจือสี (ถ้ามี)
 • ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (ถ้ามี)

ข้อคำนึงถึงมาตรฐานกาใช้วัตถุดิบเจือปนอาหาร ที่เป็นไปตาม ประกาศฯ (ฉบับที่ 281) พศ.2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

1.1 มาตรฐานทั่วไปสำหรับการใช้วัตุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ฉบับล่าสุด (Codex General Standard For Food Additive)
1.2 ประกาศสำนักคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
1.3 ควาเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีที่มีความต้องการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้ ชนดอาหารและปริมาณการใช้ที่แตกต่างไปจาก 1-2