ให้คำปรึกษาเรื่องการปรับแต่งสูตรกาแฟ

  • ร่วมออกแบบสรรพคุณ ของกาแฟ
  • แนะนำส่วนผสมที่เหมาะกับสูตรกาแฟ
  • ให้คำปรึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการ ผลิตกาแฟในสูตรนั้นๆ ให้ผ่าน อย. ได้
  • ช่วยดำเนินการ จดทะเบียน อย. กาแฟใน สูตรนั้นๆ

วางแผนการผลิตกาแฟให้คุ้มค่าที่สุด

  • ร่วมกำหนดปริมาณการผลิตกาแฟ
  • ร่วมออกแบบกล่อง และกำหนดปริมาณการผลิตให้คุ้มค่าในระยะยาว
  • กำหนดปริมาณส่วนผสมพิเศษ ในสูตรกาแฟ ให้เหมาะสม

ช่วยคำนวนค่าใช้จ่าย ในการผลิตกาแฟ

  • มีทีมผู้เชี่ยวชาญช่วย คำนวนค่าจ่ายในการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณง่ายต่อการตัดสินใจในการสั่ง ผลิตกาแฟ ทุกสูตร